Pieszo, autokarem, a może rowerem?

apteki.postep.edu.pl

Pielgrzymki do świętych miejsc różnią się pod wieloma względami. Niewątpliwie, najważniejszym z nich jest sam cel, zarówno w z znaczeniu dosłownym (jakie miasto lub miejsce święte stanowi destynację), jak i – przede wszystkim – metaforycznym: chodzi przecież o przeżycie duchowe, oczyszczenie duszy lub wzmocnienie wiary. Warto jednak przyjrzeć się również bardzo prozaicznej na pozór kwestii, a mianowicie temu, jak można podzielić pielgrzymki ze względu na to, w jaki sposób przemieszczają się ich uczestnicy.

Najpopularniejszym, a zarazem najstarszym rodzajem pielgrzymowania, jest piesza wędrówka. Pozwala ona współpielgrzymom na zacieśnienie więzów, a ze względu na poświecenie, jakim jest długotrwały wysiłek fizyczny, na intensywniejsze przeżywanie drogi ku świętemu celowi. Bardzo popularne są również zmotoryzowane pielgrzymki: autokarowe lub samochodami osobowymi. Umożliwiają one uczestnictwo osobom starszym lub niepełnosprawnym. Wśród amatorów dwóch kółek popularne są z kolei pielgrzymki motocykolwe lub rowerowe.